LEGISLATIE

Legislatia romaniei privind detinerea si folosirea detectoarelor de metale

 
        ” In tara noastra detinerea si utilizarea detectoarelor de metale de catre persoane fizice sau juridice este reglementata de urmatoarele legi: Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, Legea 182/2000 republicata in 2008 si Legea 422/2001 republicata in 2006.
 
         Pe scurt, obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale se face prin depunerea unei cereri tip la Inspectoratul Judetean de Politie (Serviciul de Investigatii Criminale) in raza caruia aveti domiciliul, impreuna cu urmatoarele acte: act de identitate(copie si original), actul ce dovedeste posesia detectorului de metale (copie si original), cazier judiciar, chitanta ce atesta plata sumei de 10 lei la trezorerie, nu la CEC cum scrie in lege (natura platii fiind taxa pentru licente si tarife). Autorizatia se elibereaza in mod normal in 10 zile. Informatiile complete le gasiti in Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, pe care il puteti downloda mai jos.
 
         Utilizarea detectoarelor de metale este permisa dupa obtinerea autorizatiei de detinere si numai in  afara zonelor de protectie arheologica – aici intrand situri arheologice, monumente istorice, zone reperate arheologic etc – imformatiile complete le gasiti in Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pe care o puteti downloda mai jos. Tot in acesta lege se  reglementeaza descoperirile intamplatoare ce pot avea loc, fie in urma fortelor naturii (alunecari teren, eroziune etc) fie ca rezultat al actiunii omului; aici intrand si detectia de metale; mai exact obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate in termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor, primarului localitatii pe teritoriul caruia au fost descoperite, ca apoi acesta sa se le predea institutiei indreptatite din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
 
        In legea 182/2000 republicata in 2008, la Art.49 se specifica  ca autorii descoperirilor intamplatoare, care au predat, in conditiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa baneasca de 30% din valoarea bunului, calculata în momentul acordarii recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare exceptionala, se poate acorda si o bonificatie suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului. Pentru conditiile complete, puneti consulta legea mai jos.
 
       In Legea 422/2001 republicata in 2006 sunt specificate dimensiunea perimetrelor pentru protejarea zonelor cu importanta arheologica, cu alte cuvinte, se specifica aria de jur imprejurul unui obiectiv de importanta arheologica pe suprafata caruia sunt interzise activititatile ce pot pune in pericol integritate obiectivului, aici intrand si detectia de metale. Mai exact, se considera, zona, de protectie suprafata delimitata, cu o raza, de 100 m în localitati urbane, 200 m în localitatii rurale si 500 m în afara localitatilor, masurat, de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.
 
 
 
    Cele mai multe zone in care se poate detecta apartin statului roman, aici intrand – paduri, pajuni, dealuri si alte terenuri, pentru zone cu caracter privat detectia se va face doar dupa obtinerea acordului din partea propietarului, totoadata exista anumite zone precum rezervatii ale naturii unde efectuarea de excavatii este interzisa, deci implicit si detectia de metale.” – aceste legi sunt preluate de pe detectiemetale.com

Update:
Clarificari in ceea ce priveste studiul zonelor care se doresc a fi detectate. Va rog cititi cu atentie pentru a nu avea neplaceri ulterioare.
1) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor
////ATENTIE se specifica situri arheologice RAN , ZIAP, ZPAR(zone cu patrimoniu arheologic reperat) si ZPAEI( zona cu patrimoniu arheologic evidentiata intamplator)
2)patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1.siturile arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, cu exceptia celor distruse ori disparute, si siturile clasate in Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: asezari, necropole, structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii
/////ATENTIE reprezinta RAN,LMI si terenuri cu POTENTIAL arheologic REPERAT (ZPAR)

3)prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana ori subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national; pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat
/////ATENTIE ce reprezinta ZPAR-ul pe baza unor informatii!!!!! studii stiintifice un teren este ZPAR deci descoperire unor fragmente de ceramic transforma terenul in ZPAR

4)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta

5)prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
1.actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
2.actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele, si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
///////ATENTIE descoperirile facute DM se incadreaza la ZPAEI

6)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.

7)In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare

8)Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii

 

Download Legi

Reclame